Sơn Vân Bông 17.5 Lít

1,525,000

Là sơn gốc dầu vân bông bóng đẹp
Đóng gói: 0.8L, 3L, 17.5 L